OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"POZNAJ CHACZKARY W POLSCE"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

W ostatnim okresie, na terenie kraju, pojawił się nowy, jeszcze mało znany element w polskim krajobrazie, jakimi są chaczkary. Zdobycie tej odznaki, pozwoli zgłębić wiedzę dotyczącą tego obiektu.
Zapraszamy do odwiedzenia tych obiektów , które będą podstawą do przyznania odznaki „Poznaj Chaczkary w Polsce”

Chaczkar:
Tradycyjną formą upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych oraz osób zmarłych jest w kulturze ormiańskiej chaczkar, czyli „kamień krzyżowy”. Jego początków należy szukać już w starożytnym królestwie Urartu w IX-VI wieku p.n.e. Wtedy to - na wzór asyryjski - stawiano na cokołach wysokie kamienne słupy z napisami wykutymi pismem klinowym. Niekiedy przedstawiano też na nich wizerunki różnych postaci. Przesłanie i forma tych obelisków uległa zmianie po wprowadzeniu w Armenii chrześcijaństwa w 301 roku. Zaczęto wówczas burzyć dawne sanktuaria pogańskie, a na ich miejscu stawiać czworoboczne filary lub kolumny opatrzone znakiem krzyża - symbolem zwycięstwa wiary chrystusowej. Z czasem tradycyjne jedno- lub dwusłupowe pomniki zaczęły ewoluować ku formie stojącej płyty. W wiekach IV-VIII powstawały jeszcze proste stele pamiątkowe o wysokości 2-8 m, pokryte ze wszystkich stron płaskorzeźbami, ustawione na sześciennych bazach i zwieńczone kapitelami z motywem krzyża. Od połowy IX wieku formę steli zastąpiły chaczkary - wysokie, prostokątne płyty kamienne, ozdobione od przodu płaskorzeźbionymi krzyżami i motywami roślinnymi o symbolice Drzewa Życia. Największy rozkwit sztuka rzeźbienia chaczkarów osiągnęła w okresie XII-XIV wieku, kiedy to filigranowe plecionki, kute w masywnych płytach z tufu wulkanicznego lub bazaltu, zaczęły przypominać misterny haft. Chaczkary Ormian polskich były na ogół skromniejsze od tego typu dzieł w rdzennej Armenii. Na terenie dawnej Rzeczypospolitej największy zespół chaczkarów i krzyży wotywnych zachował się w katedrze ormiańskiej we Lwowie. To właśnie do motywów dekoracyjnych, ornamentów i detali architektonicznych tej najważniejszej świątyni Ormian polskich świadomie nawiązałem w swoim projekcie chaczkaru gdańskiego, gliwickiego, elbląskiego, krakowskiego i warszawskiego.

 

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   

 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z chaczkarami.
   

 3. Odznaka jest jednostopniowa.
   


 

 1. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić minimum 3 obiekty, wymienione w Załączniku do odznaki,
   

 2. Czas zdobycia odznaki jest nieograniczony.

   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   

 10. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie,  nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Poznaj Chaczkary w Polsce”

 1. Elbląg – kościół pw. Miłosierdzia Bożego , ul. Bema,

 2. Gdańsk- kosciół pw. śśPiotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3,

 3. Gliwice – kosciół pw. św. Trójcy, ul. Mikołowska 8,

 4. Kraków – kosciół pw. św. Mikołaja , ul Kopernika 9,

 5. Warszawa – Ambasada Ormiańska , ul. Bekasów 50.